ОГЛАС ЗА ПОВРЕМЕН РАБОТЕН АНГАЖМАН НА СМЕТКОВОДИТЕЛ / ФИНАНСИЕР

Adora Facility Management има потреба од повремено ангажирање на сметководител / финансиер со скратено работно време ( 2-3 пати во неделата ). Кандидатите треба да имаат професионално познавање од областа на сметководството и финансиското работење.

Информации и разговор со заинтересираните на контакт телефон: 078 397 684. Adora Facility Management.